rechten van kinderen

Kinderrechten.nl: alle informatie over kinderrechten op

Alle kinderen en jongeren hebben rechten. Deze kinderrechten staan beschreven in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties.

Kinderrechten – Kinderen hebben rechten – De …

De Kinderombudsman beschermt de rechten van kinderen en jongeren in Nederland.

Kinderrechten – UNICEF

Alle kinderen, waar ook ter wereld, hebben dezelfde rechten. Deze kinderrechten zijn vastgelegd in het Verdrag voor de Rechten van het Kind. In opdracht van de Verenigde Naties ziet UNICEF erop toe dat regeringen het Kinderrechtenverdrag respecteren en nakomen. Dat doen we wereldwijd, dus ook in Nederland.

Rechten van kinderen op de vlucht | Katholiek …

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wordt door haar leden, scholen en schoolbesturen geregeld op de hoogte gebracht van de nakende uitwijzing van kinderen en jongeren. We betwisten niet dat uitwijzing een uitkomst kan zijn aan het einde van een asielprocedure. We vragen wel om de procedure binnen een redelijke termijn af te …

De rechten van het kind: wat zijn dat? – Kinderrechten

Voor iedereen die jonger dan 18 jaar is, zijn er kinderrechten. Deze rechten van het kind zijn internationale afspraken over hoe we met kinderen omgaan.

Rechten van het kind – Ouderschap – opvoeden.nl

Kinderen hebben rechten en deze staan in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. De rechten gaan over alles waar kinderen mee te maken kunnen krijgen, zoals school, gezondheid en hun woonomgeving. De rechten gelden voor kinderen tot 18 jaar in 193 landen, waaronder Nederland.

Kinderrechten

Je voelt je niet correct behandeld? Je hebt een klacht over je rechten? Je zit vast? De Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat helpt jou verder.

Verdrag inzake de rechten van het kind – Wikipedia

Het Verdrag inzake de rechten van het kind (IVRK; Engels: Convention on the Rights of the Child, CRC) Voor de bescherming van de rechten van het kind, met name van kinderen in ontwikkelingslanden, speelt samenwerking op …

In werking getreden: 2 september 1990

De Rechten Van Kinderen

Kinderen hebben het recht om samen te zijn met anderen, zich bij een vereniging aan te sluiten of zelf een club op te richten. Ze moeten wel rekening houden met de wet en met de rechten van anderen. Meer …

Rechten van het kind – cjgbergen-nh.nl

Kinderen hebben rechten en deze staan in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. De rechten gaan over alles waar kinderen mee te maken kunnen krijgen, zoals school, gezondheid en hun woono